Nadštandardné služby

Naša nemocnica patrí medzi tie zdravotnícke zariadenia, v ktorých  pôrod do vody je každodennou udalosťou.